spód

spód
praep. 1. (z dołu) from under
- spod stołu/kołdry from under the table/duvet
- wyjść spod prysznica to come out of the shower
- spojrzała na niego spod przymkniętch powiek/gęstych rzęs she looked at him from under half-closed eyelids/her thick eyelashes
2. (z określeniem miejsca) pochodził spod Krakowa he came from somewhere around Cracow
- przesuń krzesło spod ściany na środek pokoju move the chair from by the wall to the middle of the room
- policja zabrała ją spod domu the police took her from outside a. in front of her house
3. (poza) from
- uwolnić coś spod kontroli państwa to free sth from state control
- wyzwolić się spod czyjegoś wpływu to free oneself from sb’s influence
- wyjąć cmentarze spod jurysdykcji kościelnej to remove cemeteries from church jurisdiction
4. Astrol. być spod znaku Lwa to be a Leo
wyjść spod czyjegoś pióra/dłuta to have been written/sculpted by sb
* * *
prep
(+gen) from under

spod Warszawy — from somewhere around Warsaw

spod czyjejś opieki — from under sb's care

być spod znaku Skorpiona — to be Scorpio

spod lady — under the counter

* * *
spód
mi
-o- bottom, foot, base, underside; (butów) sole; (pizzy, ciasta) base; (chleba) crust; (spódnicy) foundation; na spodzie at the bottom; na spodzie szafy at the bottom of a wardrobe; pod spodem underneath, down below; od spodu from the bottom, from below; from under; u spodu at the foot; suknia na atłasowym spodzie a dress with satin foundation.

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Look at other dictionaries:

 • spod — {{/stl 13}}{{stl 8}}przyim., łączy się z dopełniaczem {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wskazuje na punkt wyjścia ruchu znajdujący się pod czymś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wyjął walizkę spod łóżka. Spódnica wystawała… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Spod — is used to refer to a person who uses ew too style talkers (it is unheard of with NUTS style talkers, which make up half of all talkersFact|date=February 2007). The spod tends to be something of a long term fanatic; many have been using the same… …   Wikipedia

 • spód — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. spodu, Mc. spodzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dolna część lub dolna (odwrotna) strona czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Spód wozu, okrętu, walizki. Spód kołdry, materiału. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • spod — (spŏd) n. Chiefly British Slang One who spends an inordinate amount of time exchanging remarks in computer chatrooms or participating in discussions in newsgroups or on bulletin boards.   [Origin unknown.]   spodʹding n. * * * …   Universalium

 • spod — spod·o·gram; spod·u·mene; …   English syllables

 • spod — /spod/ (derog inf) noun A socially inept person, esp a student seen as being excessively studious ORIGIN: Origin unknown …   Useful english dictionary

 • spod — «przyimek złożony powstały w wyniku połączenia przyimka z w tej jego funkcji, w której rządzi on dopełniaczem (z domu) i przyimka pod» 1. «wiąże się z czynnością, która ma kierunek od miejsca pod czymś ku górze, w dół lub w dal» Włosy wysuwały… …   Słownik języka polskiego

 • spód — m IV, D. spodu, Ms. spodzie; lm M. spody 1. «dolna część czegoś, zwykle stanowiąca podstawę lub dno» Dębowy spód łodzi. Obuwie na sztucznych spodach. Położyć sweter na spodzie szafy. Robić spód do skrzynki. ◊ Na spodzie, u spodu; na (sam) spód… …   Słownik języka polskiego

 • spód — prisl. (ọ̑) pog. spodaj: spod teče potok / počakaj me spod / napisala je kartico in spod smo se vsi podpisali / spod se toplo oblecite / zaničevati tiste spod; prim. odspod …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • spod — Coś wyszło spod czyjejś ręki, spod czyjegoś dłuta, pędzla, pióra zob. wyjść 2 …   Słownik frazeologiczny

 • spod... — ali spod... in izpod... ali spod... tudi izpod... predpona 1. v glagolskih sestavljenkah za izražanje a) usmerjenosti iz položaja pod čim: spodmakniti, spodmleti b) dejanja, stanja spodaj, na spodnji strani česa: spodrasti / spodvihati, spodviti… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”